Bra att begriplighet diskuteras mer!


Det är positivt att begripliga texter kommit upp som en viktig fråga i många sammanhang och att konferenser på området arrangeras. Senast Lättläst-dagarna 2011 och nu också Begriplex, en konferens arrangerad av Examinerade Språkkonsulter i Svenska (ESS)- en aktör som erbjuder konsulthjälp dvs skriver begripliga texter på uppdrag.  

Med sociala medier som twitter kan också fler följa konferenserna, vilket är utmärkt. Därför har vi också kunnat uppmärksamma en del missförstånd som kommit upp på Begriplex och som vi vill hjälpa till att reda ut i det här blogginlägget. Vi hoppas på synpunkter, kommentarer och frågor så att diskussionen fortsätter - vi behöver diskutera begriplighet och begripliga texter mer!

Här nedan har vi försökt svara på de missförstånd som kommit upp via twitter:

"Lättlästa texter får ofta inte samma innehåll som originaltexten."
Lättlästa texter är ofta en sammanfattning och konkretisering av det viktigaste från originaltexten. Därför får den inte alltid exakt samma innehåll. Men, huvudbudskapet är självklart detsamma. En av utmaningarna med att skriva en lättläst text är just att fånga upp kärnan i originaltexten och förmedla den i en begriplig text.

"Språkkonsulternas koncept Lättläst för alla når fler än Centrum för lättlästs lättlästa texter."
Lättlästa texter handlar inte om att nå flest, utan att nå rätt. Det handlar om att nå de personer som behöver enklare texter och som inte klarar originalversionen. Lättlästa texter är ett komplement. Att enbart sträva efter att skriva lättlästa texter för alla är därför i de flesta fall inte relevant. Den språkliga nivån måste avgöras vid varje enskild informationsinsats. Därför måste lättlästa texter se olika ut beroende på vem målgruppen är, hur en eventuell originalversion ser ut och i vilket sammanhang informationen ska publiceras. Självklart ser också Centrum för lättlästs texter olika ut beroende på ålgrupp för texten.

Det är viktigt att landets myndigheter, kommuner och landsting får mer kunskap om lässvårigheter och hur lättlästa texter kan utformas, så att de kan göra rätt upphandlingar.

Den viktiga diskussionen om begriplig och lättläst information är viktig och måste fortsätta.

Bror Tronbacke, direktör Centrum för lättläst

2 kommentarer om “Bra att begriplighet diskuteras mer!”

  1. Data blir meningsfulla och informativa när de sätts i relation till tolkarens erfarenhets- och kunskapsbas. Om man utgår från att det går att skriva om allt så alla förstår utan att ta hänsyn till individuella olikheter blir sannolikt texten ointressant för de flesta. Det kanske också kan kallas "design for all"? Men nog vill man väl uppnå litet mer än detta.....

    Skrivet den oktober 22, 2011 kl 7:30 av Anders Bond

  2. Detta visar väl bara att både "lättläst" och t ex "klarspråk" behövs. Sedan skulle säkert språket överlag behöva en släng av "design for all"... Bra att debatten hålls levande.

    Skrivet den oktober 27, 2011 kl 10:17 av Bror Tronbacke

Kommentera

Dela på Internet: