Sammanfattning nummer 3 av bloggstafetten - 23-26 april

Jeanette Fors-Andrée skriver i sitt inlägg Kris, makt och demokrati om kriskommunikation, och ger tips på hur man tar makten över situationen.
" Men rent krasst är det nödvändigt för en demokrati att det finns en samhällsfunktion som tar upp och belyser det som inte fungerar i vårt land. Min poäng är att du ska ta makten över denna krissituation och använda den till att reda ut problemet på ett sätt som på längre sikt stärker företagets eller ditt egna varumärke."
Läs inlägget 

Cecilia Bengtsson tog över efter Anne-Marie Körling. I sitt inlägg  Språk, makt och demokrati ur ett biblioteksperspektiv skriver Cecilia om bibliotekens viktiga roll för att upprätthålla demokratin.
"Bibliotek bidrar till att var och en kan erövra och utveckla sitt språk och öka sina möjligheter till aktivt deltagande i samhällslivet. Genom att stärka sig själv kan man också bidra till samhällsutveckling. Vilka tankar om bibliotekens betydelse har du?"
Läs inlägget

Helena von Schantz skriver om vikten av att man tidigt bygger upp en positiv relation till boken, att skapa läslust.
" Stärker vi elevernas relation till kunskapen, till boken då är det de som får makt. Makt över sina liv, makt i förhållande till oss, i förhållande till vuxenvärlden. Och vad kan vi ge dem som betyder mer än det?"
Läs inlägget

Leif B Frid tog över stafettpinnen i ledet efter Annelie Drewsen. I sitt inlägg Feminism? Javisst, men…ger Leif sig in i genusfrågans maktperspektiv och föreslår en manlig motsvarighet till begreppet feminism - maskulinism.
"Jag tror att det blir mycket lättare att hitta fram till ett jämlikt samhälle om både feminism och maskulinism är klart och tydligt formulerade och då är det mycket viktigt hur vi använder språket."
Läs inlägget

Läs sammanfattning 1

Läs sammanfattning 2

 

Kommentera

Dela på Internet: